All things are possible if you believe.


22. február 2017

Niekedy rozmýšľam o tom, či také niečo je možné. Akože či naozaj je všetko možné, ak veríš. Ale čomu máš veriť? Tomu, že sa stane to, čosi vysnívaš? Alebo tomu, že svojim pozitívnym myslením si privoláš všetko, čo chceš?

No ja som nechcela vyjadriť túto myšlienku. To, čo chcem pvedať je, že ak veríš v Boha, ak veríš, že Jemu je všetko možné, tak je ti jasné, že On môže všetko. Toto nie je o pozitívnom myslení, toto je o spoliehaní sa na Boha v každodenných záležitostiach aj v špecialitkách, ktoré život prináša len občas.

A tak si môžeš smelo so mnou povedať, že ak veríš, všetko je možné. Lebo Bohu nič nie je nemožné.